حضور نام تو...

  • عزیزم حضور نام تو در شعر های من
    لطف خداست شامل حال غزل شده است...
    غیر از تو جای هیچ کسی نیست در دلم
    این مسأله میان من و عشق حل شده است . . ./ 0 نظر / 9 بازدید