به همین ســادگـی ...

دلـتنگــی، پیچیــده نیســــت.


یــک دل..


یک آسمان..


یــک بغــض ..


و آرزوهــای تـَـرک خـورده !


به همین ســادگـی ...


/ 1 نظر / 13 بازدید
ارام

مخصوصا این که طرف با هزار نفر باشه اخ اخ خیـــــــــــــــــــــلی بده مگه نه؟