چقدر سخته...

آدم عشقشو از یاد نمیبره...!
فقط یاد میگیره راجعبش کمتر حرف بزنه..
بهش کمتر فکر کنه..
دلش کمتر تنگ بشه..
و چقدر سخته که، یادش بمونه این کمترارو..

 


/ 4 نظر / 12 بازدید
یه دوست

(●̮̮̃•̃) (●̮̮̃•̃) /█\ ♥/█\ آپــــــــــــ ـ ــــــــــــــــم...

یه دوست

(●̮̮̃•̃) (●̮̮̃•̃) /█\ ♥/█\ آپــــــــــــ ـ ــــــــــــــــم...

ستایش

کوچ پرنده به من آموخت وقتی هوای رابطه ای سرد است باید رفت…[لبخند]

ستایش

دور باشی و تپنده بهتر است از این که نزدیک باشی و زننده . . . [لبخند]