# پستهای_عاشقانه_همراه_با_عکس

دنــیــای بــی تــو...

آرزوهــایــم به درکــ ، اصــلا رویــاهــایــم هــم ، حـــتــی آیــنــده ام ، مــگــر چــه فــرقــی مــی کــنــد؟! بــهــشــت یــا جــهــنــم ، شــاد یــا غــمــگیــن ، دنــیــای ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 34 بازدید

“تـــــــو”...

بــه هـــرکــــس مـــی گـــویـــم “تـــــو“ بـــه خـــودش مــیــگـــیــرد. . .! امـــا نـــمـــی دانــــــد کــــــه هــیـــچ کــس بـــرای مـن “تـــــــو” نـــمــی شـــود… !  
/ 16 نظر / 31 بازدید