# پاتوق_عشق

چگونه استـــ حال من…

چگونه استـــ حال من… با غمـــ ها می سازمــــ… باکنایه ها می سوزمــــــــــ… به آدم هایی که مرا شکستند لبخند می زنمـــــــــ… لبخندی تـــلخـــــــ…. خــــــــــداونــــــــــــــــــــدا… می ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید

“تـــــــو”...

بــه هـــرکــــس مـــی گـــویـــم “تـــــو“ بـــه خـــودش مــیــگـــیــرد. . .! امـــا نـــمـــی دانــــــد کــــــه هــیـــچ کــس بـــرای مـن “تـــــــو” نـــمــی شـــود… !  
/ 16 نظر / 26 بازدید