مَرد بودن...

مَرد بودن
با پسر خوشگل بودن فرق داره
با مانکن بودن فرق داره
با پول بابا پُز دادن فرق داره
مرد بودن
با الَکی خالی بستنُ و دروغ گفتن فرق داره
مرد بودن یعنی وقتی قول دادی حرفت دو تا نشه...


/ 0 نظر / 8 بازدید