ﺑﻌﻀﮯ ﻫﺎ...

ﺑﻌﻀﮯ ﻫﺎ ﺭُﻭ ﺑﺎﯾَﺪ ﺍَﺯ ﺗﻮ ﺭُﻭﯾﺎﺕْ ﺑــِڪِﺸﮯ ﺑﯿﺮﻭﻥْ

ﻣُﺤڪَﻢْ ﺑَﻐَﻠِﺶْ ڪُﻨﮯ،

ﺑَﻌﺪ ﺁﺭﻭﻡ ﺩَﺭِ ﮔﻮﺷِﺶ ﺑــِﮕﮯ :

 

ﺁﺧِــﮧ ﺗُﻮ ﭼــِﺮﺍ ﻭﺍﻗِﻌﮯ ﻧﯿﺴﺘﮯ ﻻﻣَّﺼَﺒـْ ....

/ 1 نظر / 15 بازدید
عباس حکمت

!!! تازه واقعی آن هم همان چیزی است که مگس ها هر لحظه حتی روی صفحه ما نیتور ما آن را دارند خیلی چیز مهمی نیست ! مهم کار جناب عالی است که برای دشمنان ملت ایران انجام می دهی برای اروپا واسرائیل و...یعنی حذف پاکدامنی از این کشور بزرگ و عزیز! اما ای مگس ...[شرمنده]