آرام بــــاشـــــــــ عشقــ♥ــــــ مـ♥ـــن ...

آرام بــــاشـــــــــ عشقــــــــ مــــن ...

تـــــو در قلـــبمـے ، تـــــو همه ے وجودمے

بیا در آغوشم جایے که برایت سرچشمه آرامشاست .

آغوشم را باز کرده ام برایت

تشنه ام براے بوسیدن لبهایت ...

بگذار لبانت را بر روے لبانم تا سکوت باشد بین

مــــــــن و تــــــــو و قـــــــــلــبـــــــــــ مــــــهـربـانــت...


/ 2 نظر / 8 بازدید
پرستو

ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺨﻮﺍﺳﺘت... ﺁﺭﻭﻡ ﺑﮑﺶ ﮐﻨﺎﺭ... ﻏﻢ انگیز ﺍست اگر ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ... ﻣﺴﺨﺮﻩ ﺍﺳت اگر ﻧﻔﻬﻤﯽ... ﺍﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺍﺳت اﮔﺮاﺻﺮﺍﺭﮐﻨﯽ

مهدی

ببین...! سراغ مرا هیچکس نمی گیرد... مگر که نیمه شبی... غصه ای... غمی... چیزی...