کسی که...

گاهی عمر تلف میشود؛
به پای یک احساس....
گاهی احساس تلف میشود؛
به پای عمر!
و چه عذابی میکشد،
کسی که هم عمرش تلف میشود؛
هم احساسش...

 

/ 5 نظر / 28 بازدید
justtanhaiii

خرابم،،خراب!! به اندازه همان"قاضي" که متهم اعدامي اش... رفيقش بود!!!

sogolii

yek sandali khali kenar royaham az ane tost . mineshini ya miravi .. dostaaaad daraaaaaaaaaaaammm

sogolii

yek sandali khali kenar royaham az ane tost . mineshini ya miravi .. dostaaaad daraaaaaaaaaaaammm

sogolii

yek sandali khali kenar royaham az ane tost . mineshini ya miravi .. dostaaaad daraaaaaaaaaaaammm