عـشق...

"عاشق" که میشوی ،

همه چیز "بی علت" می شود ...

و تمام دنیا "علـت" میشود ،

تا "عـشق" را از تو بگیرد ..


/ 1 نظر / 13 بازدید
عباس حکمت

سلام:به عکس دوست عزیز اگر عاشق حقیقت شوی همه دنیا با تو هم آهنگ می شود .به طوری که یک یتیم از میان عرب های وحشی امروز 5/1 میلیارد مداح دارد ! [متفکر]