کجای این نمایشم...؟؟!!!

حرفهایم را تعبیر میکنند...
سکوتم را تفسیر!
دیروزم را فراموش...
فردایم را پیشگویی!
به نبودنم مشکوکند... در بودنم مُردَد!
از هیچ گلایه میسازند... از همه چیز بهانه!
من...!!!
کجای این نمایشم...؟؟!!!

 


/ 3 نظر / 9 بازدید
^ من ^

مرد بودن یعنی حرفهایی توی دلت هست که فقط میتونی با خدا در میون بگذاری مرد بودن یعنی زخمهایی روی دلته که از نزدیکترین افرادت و رفیقات خوردی مرد بودن یعنی برای همه باید کوه باشی اما کسی نیست تکیه گاهت باشه مرد بودن یعنی پناه اشکهای همه باشی اما کسی شونه اشک ریختنت نمیشه مرد بودن یعنی هنوز کسی پیدا نشده بهت بگه بابا، موهات سفید شده مرد بودن یعنی حرفات رو با سیگار، با نیمه شب، با بی خوابی، با اشک در میون بگذاری مرد بودن خیلی سخته

justtanhaiii

زخم هایم به طعنه میگویند: دوستانت چقدر با نمک اند! آسمان چه مزه ایست؟! من، تا به حال فقط زمین خورده ام!