خدایا ................

گاهی هیچکس نیست تا باهاش درد دل کنیم ....

دلت میخواد با یکی حرف بزنی ..... درد دل کنی 


اونوقت یه چیزی ته دلت بهت میگه :


با اونی که اون بالاست حرف بزن 


ناخود آگاه رو میکنی سمت آسمون 


میگی خدایا ................


/ 3 نظر / 10 بازدید
H@ni

آره واقعا!!! خدایا عاشقتمممممممممممممم...

مسعود

____¶¶_¶¶__¶¶_¶¶_¶ _________¶¶_¶¶_¶¶_¶¶_¶¶¶ _____¶¶¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶¶ ___¶¶¶¶¶_______________¶¶¶¶¶¶¶ __¶¶¶¶¶__________________¶¶¶¶¶¶ __¶¶¶¶____________________¶¶¶¶ ___¶¶______________________¶¶¶ ___¶________________________¶¶¶¶ __¶¶_____¶¶¶______¶¶________¶¶¶¶¶¶¶ __¶_____¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶_¶ __¶____¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶__¶ __¶¶__¶¶¶¶¶______

سارا

کاش خدا مى اومد و میگفت دیوونه ام کردى، بیا اینم اونى که میخواستى! ♥