می خواهم فراموشت کنم...

مــــاه را
بیشــــتر از همه دوست می داشتی
و حالا
ماه، هر شب
تـــو را به یاد مـــن می آورد
می خواهم فراموشت کنم
اما این مــــاه
با هیچ دســـتمالی
از پنجــــره پــاک نمی شـــود . . .

 


/ 3 نظر / 41 بازدید
غزل

زندگی کن به شیوه خودت.باقوانین خودت. باباورهاوایمان قلبی خودت. مردم دلشان میخواهدموضوعی برای گفتگوداشته باشند. برایشان فرقی نمیکند چگونه هستی.هرجورکه باشی حرفی برای گفتن دارند. ی سربزن...

خواهر طوفانی

[گل]

♠כּﮚےכּ

یک نفر در همین نزدیکی ها چیزی به وسعت یک زندگی برایت جا گذاشته است خیالت راحت باشد آرام چشمهایت را ببند یک نفر برای همه نگرانی هایت بیدار است یک نفر که از همه زیبایی های دنیا تنها تو را باور دارد......