(روز مادر و روز زن مبارک)

میشــــه اسـم پاکتو

رو دل خـــــدا نوشت

میشه با تو پر کشید

تــــوی راه سرنوشت

میشـــه با عطـر تنت

تا خــــود خـدا رسید

میشــه چشــم نازتو

رو تن گلهــــا کـشید

مادرم جـــــونم فـدات

برم قــــربــون چشات

تو اگــــــــه نگام کنی

جون میدم واس نگات

(روز مادر و روز زن مبارک)


/ 2 نظر / 27 بازدید
nazi

کاش غم و غصه هم قیمتی داشت مجانی است لعنتی همه می خورند ...

حمید

سلام یه مدتی نیستم برای دیدن اپ اخرم حتما بیا منتظرم