در زیر قطره هایت قدم میزدیم.

بغض آسمان که شکسته شود بغض من نیز همراه با آسمان شکسته خواهد شد. بغض دوری از یارم و بغض لحظه هایی که با یارم در زیر باران قدم میزدیم ای باران وقتی میباری دیگر سردی آن قطره هایت را احساس نمیکنم در آن زمان گرمی دستهایی را احساس میکنم که یک روز دستهای سرد مرا گرفته بود و در زیر قطره هایت قدم میزدیم.


/ 2 نظر / 20 بازدید
الهام

نه چیزی از من مانده نه «سیبی» تا نذر چشم هایت کنم، نذر دلتنگی هایم! باران بوی تو را می بارد و یاد لب هایت قطره قطره سر می خورد بر صورتم,,,

حمید

من گرگ ها را ملامت نميکنم به دريدن ! به خون خواری و خون خوردن گرگ ها عاشق اند ! به لحظه های هم به کنار هم بودن و همراه هم شدن هيچ گرگی تنهايی شکار کردن را دوست ندارد هيچ گرگی تنها ماندن را دوست ندارد گرگ ها عاشق اند ، به بودن های هم ! اين رسالت گرگ است برای انسانهايی که خون خوار همديگرند و درونشان هزاران گله ی گرگ را در بر خواهد گرفت گرگ ها ، ذاتشان اين است تلاش برای زنده ماندن و عاشق بودن در کنار زوزه های هم گرگ ها را ملامت نکنید ، عاشق بودن گرگ ها را بياموزيد در کنار هم نوع و هم زاد خود !!! ──────────▀██▀─▄███▄─▀██─██▀██▀▀▀█─────── ───────────██─███─███─██─██─██▄█───────── ───────────██─▀██▄██▀─▀█▄█▀─██▀█───────── ──────────▄██▄▄ █▀▀▀─────▀─ ▄██▄▄▄█───────