شبی پر از عشق

نه دست هایت توى جیبم است
نه سرت روى سینه ام
در این گرانى شب هایى که باران
تمامِ ستاره ها را از آسمان شسته است
نمى شود دِل به آسمان زد و براى آرزوهایت
شهاب چید!
کمى برایم آغوش قرض مى دهى!؟
مى خواهم ناز ات را بخرم اما
دل و جیب ام عجیب خالى ست!


/ 5 نظر / 17 بازدید
مژگان

مگسی را کشتم نه به این جرم که حیوان پلیدیست، بد، است و نه چون نسبت سودش به ضرر یک به صد است طفل معصوم به دور سر من می چرخید به خیالش قندم یا که چون اغذیه ی مشهورش، تا به آن حد، گَندَم ای دو صد نور به قبرش بارد مگس خوبی بود من به این جرم که از یاد تو بیرونم کرد مگسی را کشتم مرحوم حسین پناهی

*نگین*

سلام احمد جان ممنون که لینک کردی من لینکت کردم عزیز[گل]

شایان

آرزویــــــــــــــــــــــــم تویــــــــــــــــــــــــــی __ **[قلب][چشمک][قلب][شيطونک][قلب] _____ **[قلب][چشمک][قلب][شيطونک][قلب] _______ **[قلب][چشمک][قلب][شيطونک][قلب] _________**[قلب][چشمک][قلب][شيطونک][قلب] __________**[قلب][چشمک][قلب][شيطونک][قلب] __________**[قلب][چشمک][قلب][شيطونک][قلب] _________ **[قلب][چشمک][قلب][شيطونک][قلب] _______ **[قلب][چشمک][قلب][شيطونک][قلب] _____**[قلب][چشمک][قلب][شيطونک][قلب] ___**[قلب][چشمک][قلب][شيطونک][قلب]