/ 7 نظر / 31 بازدید
فاطیما

سلام داداش....آپم........[ابرو][چشمک]

فاطمه

چند شب است که خواب به چشمانم نمی آید چندشب است که فکرتو به سرم می آید هروقت که به تو فکر می کنم چشمانم پراز اشک می شود آری این عشق است عشقی ک هیچگاه پایانی ندارد فاطمه رمضانی

فاطمه

چند شب است که خواب به چشمانم نمی آید چندشب است که فکرتو به سرم می آید هروقت که به تو فکر می کنم چشمانم پراز اشک می شود آری این عشق است عشقی ک هیچگاه پایانی ندارد فاطمه رمضانی

عطيه

تولدت مبارک [گل][گل]

عطيه

تولدت مبارک [گل][گل]

عطيه

تولدت مبارک [گل][گل]