چه دلگیر است...

چه دلگیر است
هم جمعه باشد!
هم ابر باشد!
هم باران باشد!
هم خیابان خیس باشد!
اما...
نه تو باشی!
نه دستی برای فشردن!
نه پایی یرای قدم زدن!
نه نگاهی برای زل زدن!

 

/ 0 نظر / 8 بازدید