آرامم..

آرامم..

کنار ِ بغض هایم

 که راه ِ گلو را بسته اند..

بین موج های ساحل

میخواهم در خیالــــم، نقش پاهایت را

به تصویر بکشم...


/ 1 نظر / 8 بازدید
عباس حکمت

سلام :ما جز خیال چیزی را نداریم .شما خیال را از عشق بازی بگیر چه چیز ته آن می ماند!در آن صورت نرمی یک بادبادک با نرمی پستان زن فرقی ندارد! توجه عمیق می خواهد در ک این مطلب!و همین قوه خیال اگر زشد کند انسان را به زیبایی هایی می رساند. خیلی دل انگیز تر از هوس بازی با جنس مخالف!فتدبر رفیق شفیق .