فرصت لحظه ها...

لحظاتی هست ؛

که تو شاید رمانتیکِ فانتزی اش را برای خودتان ساخته باشی.

ازهمان هایی که همیشه نمیتوانی داشته باشی اش.

او که باشد ، همه اش را می بخشی به او.

همه ی همه اش را می ریزی به پایش.

مست می شوی ، محو می شوی ؛

انگار یکی می شوید.

/ 1 نظر / 13 بازدید
حمید

سلام مرسی احمد جان بیا دنیارو قسمت كنیم: آسمون واسه تو.. ابراش مال من.. دریا واسه تو.. موجاش مال من.. خورشید مال تو.. ماه واسه من.. اصلا دنیا واسه تو.. تو هم مال من