بی قرارم بی قرار...

می نویسم از تو ای زیبای من

می سرایم از تو ای رویای من

ای نگاهت سبزتر از سبزه زار

می نویسم بی قرارم بی قرار

 


/ 3 نظر / 10 بازدید
justtanhaiii

غمگینم...! همانند دلقکی که روی صحنه چشمش به عشقش افتاد که با معشوقش به او میخندیدند...![ناراحت]

نفس

:. گــآهــﮯ بـآیــב بـפֿــنــدﮯ .:.:. :.:. بــآ صــِدآﮯ ِ بــُلـَنـב .:.:. .:.:. ڪــه ڪــَر شَــوَב آســمــآטּ .:.:. :.:. وَ فــَریـآב بــزَنــﮯ .:.:. .:.:. בُنیــآ .:.:. .:.:. نـآمـَـرבَم اَگــه بـآ ایـטּ صــבآﮯ פֿـنــבه نَــرَقـصـــونَـمــتـــــ (!) ....