بوسه ی عشق...

همیشه خوب خداحافظی کنید

گاهی همه چیز آنقدر سریع اتفاق می افتد

که فرصتی برای یک خداحافظی خوب پیدا نمی کنید

و جای  بوسه ای که هنگام خداحافظی نبود همیشه درد می کند


/ 4 نظر / 10 بازدید
رویا

سلام عزیزم ممنونم اط لطفت. مرسی که به من سر زدی. من لینکت کردم خوشحال میشم شما هم لینک کنی[لبخند]

مژگان

به جرم وسوسه، چه طعنه ها که نشنیدی حوا ...! پس از تو ، همه تا توانستند آدم شدند ...!!! چه صادقانه حوا بودی ؛ و چه ریاکارانه آدمیم ... “مشغول دل” باش , نه”دل مشغول”

ماسح

سلام آرزو برای دوستانت یادت نره روزگارت بر مراد روزهایت شاد شاد آسمانت بی غبار سهم چشمانت بهار قلبت از هر غصه دور بزم عشقت پر سرور بخت و تقدیرت قشنگ عمر شیرینت بلند سرنوشتت تابناک جسم و روحت پاک پاک دیدگانت از همیشه شادتر شهر قلبت زنده و آبادتر غصه هایت دم به دم ای مهربان در گذرگاه زمان بر بادتر به یادت آرزو کردم که چشمانت اگر تر شد به شوق آرزو باشد نه تکرار غم دیروز