چشم انتظار

نقـش یـــک درخــت خشک را

در زنـدگی بازی میکـنم

نمیـدانم که بایـد چشم انتظار بهار باشم

یا هیزم شکن پـیــر...!!


/ 1 نظر / 10 بازدید
الهام

روزت مبارک احمدی[چشمک]