کسی که...

کسی که بیشتر از همه دوسِت داره
بدون دلیل شاید هر روز باهات دعواش بشه!!
امّا وقتی که ناراحتی،
با “همه ی دنیا” می جنگه تا به ناراحتیت پایان بده
پس قدرشو بدون تا دیر نشده!!!

 


/ 4 نظر / 7 بازدید
♠כּﮚےכּ

آتش میگیرد دلم... زیر بارش سکوت.... این هیزم های تنهایی عجب تمامی ندارند.... و آن احساس منجمد آب نمی شود از این فاصله ها

♠כּﮚےכּ

ترسم از آن است آنقدر پیر شوم ، که دندانی برای روی جگر گذاشتن نداشته باشم …

سيما

چــِــقــَـدر بـــــآیــَـد بــُــگـــَـذَرَد ؟؟؟ تـــــآ مــَـنــــ دَر مـــُـــرورِ خــــآطــِــرآتــَـــمـــ وَقـــــتــیـــــ اَز کــِــنــارِ تــُــو رَد مــــیـــ شـــَــوَمــــ . تــَــنــَـمــــ نــَـــلــَـــرزَد … بــــُـــغـــضــَــمــــ نــَــگـــــیــرَد …

ناهید

واقعا ممنون احمدجان منم لینکت کردم یه دنیا ممنون بازم بهم سر بزن خوشحال میشم راستی من 17 سالمه تبریزم.[ماچ]