تو و تنهایی .................. من وعذاب

به هم که می رسیم

سه نفریم

من و تو و بوسه

از هم که جدا می شیم

چهار نفریم

تو و تنهایی .................. من وعذاب


/ 2 نظر / 19 بازدید
تنهاترین

دوستم سلام آپم اگه بیای خوشحال میشم.[لبخند]

شایان

من دارم دق میکنم دارم هق هق میکنم شاید صدامو بشنوه بیاد و واسه یبار مثه من دیوونه وار ترانه هامو بشنوه من دارم داد میزنم میگم عاشقت منم اما صدایی نمیاد نکنه مثل قدیم روزی که عاشق شدیم عشق منو دیگه نخواد؟