ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﻳﻢ...

ﻧﻪ ﻋﻄﺮ ﮔﻞ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ، ﻧﻪ ﺑﻮﯼ ﺑﺎﺭﺍﻥ.
ﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﻭ ﺭﻳﺎ ﺭﺍ.
ﺩﺭﺟﻪ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﺍﻡ ﺯﻳﺮ ﺻﻔﺮ ﺍﺳﺖ.
ﺳﮑﻮﺕ ﻣﻴﮑﻨﻢ
ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﺸﻨﻮﺩ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ

 

/ 5 نظر / 34 بازدید
یه دوست

گاهـــی دلم آن قدر هوایـــت را می کنــد شک می کنم این دل مـــال من است یــا تــــو

ستایش

خدایا عشق من پاکه درسته عشقی از خاکه منم اون عاشق خاکی که از عشق تو دل چاکه ***

ye dost

▂▃▅▇ آپـــــــــــــــــ ــــــ ــــــــمـــــــ ▇▅▃▂