خندیدنت را دوست دارم

تو را چون موج دریا دوست دارم

تورا چون عطر گلها دوست دارم

بخند ای غنچه ی گلزار هستی

که من خندیدنت را دوست دارم


/ 2 نظر / 16 بازدید
مریم

عشـق یعنـﮯ: وقتـﮯ ازت پرسیدن چـﮧ نسبتـﮯ باهاش دارﮮ؟ سـرت رو بالا بگیرﮮ و شجاعانـﮧ بگـﮯ "عشقمه" میفهمـﮯ؟ خوشحال میشم به وب منم سر بزنی. چقد باحالی عاشق شکیرام....

مریم

عشـق یعنـﮯ: وقتـﮯ ازت پرسیدن چـﮧ نسبتـﮯ باهاش دارﮮ؟ سـرت رو بالا بگیرﮮ و شجاعانـﮧ بگـﮯ "عشقمه" میفهمـﮯ؟ خوشحال میشم به وب منم سر بزنی. چقد باحالی عاشق شکیرام....