تنهای تنها...

کسی هرگز نمی داند چه سازی می زند فردا
چه میدانی تو از امروز ، چه میدانم من از فردا
همین یک لحظه را دریاب
که فردا میشویم
تنهای تنها...

/ 5 نظر / 9 بازدید
mahnaz

∎)√... مـَـטּ بـﮧ בرڪـــ .. !(∎) (∎)√بـﮧ بـالشـــمـ رَحـــمـ کـטּ ؛(∎) (∎)√...گریــﮧ هـاے شبــانـﮧ (∎) (∎)امـ امـــانـش را بـریـــבه ...(∎

سارا

_________@...@______!____________!_______@....@ _______@...........@_____!__________!______@............@ _____@..................@_____!_______!____.@.....................@ ____@....من .................@___!_____!___@.............آپم.........@ __.@................................@__!___!__@.....................................@ __@................آپم..................@_!_!_@.............آپم.....................@ _@..........................................@!.!@.............................................@ __@.....................بدو بییا............@@............بدو بیا.......................@ ___@..........................................@............................................@ _____.@................................@***@..................................@ _________@.......................@*****@.........................@ ____________@..................@****@....................@ __________@.......................@***@.........................@ .______.@...............................@*@.............

elaheh solimani

کسی هرگز نمی داند چه سازی می زند فردا چه میدانی تو از امروز ، چه میدانم من از فردا همین یک لحظه را دریاب که فردا میشویم تنهای تنها... شعر بسیار زیبایی بود مرسی دستتون درد نکنه

mahnaz

نبودن هایت آنقدر زیاد شده اند که هر رهگذری را شبیه تو می بینم !! نمی دانم غریبه ها ” تــــــــــــــــــــو ” شده اند یا تو ” غریبـــــــــــــــــــــــــــه ” ؟؟!!

نسیم

وبلاگ زیبایی داری[دست] اگه عاشق کسی هستی امید وارم بهش برسی ... به منم سر بزن ن ن ن ن [گل]