دروغ عشق...

روزی به تمام این بی قراری ها می خندی

و ساده از کنارشان می گذری"

این قشنگترین دروغی ست

که دیگران

برای آرام کردنت به تو می گویند...!


/ 1 نظر / 13 بازدید
عباس حکمت

سلام :چرا در مسیری روشن و امید بخش و سر سبز قدم نگذاریم ؟ چرا باید شیطان دنیای ما را مثل عالم خودش سیاه کند؟![متفکر]