عاشقانه هایم را...

من عاشقانه هایم را...
روی همین دیوار مجازی مینویسم!
از لج تو...
از لج خودم...
که حاظر نبودیم یک بار
این ها را واقعی به هم بگوییم...!!!

 


/ 5 نظر / 36 بازدید
razie

آپم عزیزم منتظر حضور پر مهرتم[لبخند]

سلام وب خوبی داری خوشحال میشم ب منم سر بزنی[گل]

samira

uhom[ناراحت][ناراحت]

razie

××××من اپم๑♥๑♥๑حتـــــــــــما بیا ×××××من اپم๑♥๑♥๑حتـــــــــــما بیا ××××××من اپم๑♥๑♥๑حتـــــــــــما بیا ×××××××من اپم๑♥๑♥๑حتـــــــــــما بیا ×××××××من اپم๑♥๑♥๑حتـــــــــــما بیا ××××××من اپم๑♥๑♥๑حتـــــــــــما بیا ×××××من اپم๑♥๑♥๑حتـــــــــــما بیا ××××من اپم๑♥๑♥๑حتـــــــــــما بیا ×××من اپم๑♥๑♥๑حتـــــــــــما بیا ××من اپم๑♥๑♥๑حتـــــــــــما بیا