پـــا برهنـــه...

بنـــد دلـــم را

به بند کفـــش هایت گـــره زده بودم

که هر جـــا رفتـی

دلــم را با خود ببری

غــــافل از اینکه

تو پـــا برهنـــه می روی

و بی خبــــر...

 


/ 1 نظر / 36 بازدید
yegane

مرسی سر میزنی...[چشمک]