اینجا زمین است

این روزها من

خدای سکوت شده ام

خفقان گرفته ام تا

آرامش اهالی دنیا

خط خطی نشود...

اینجا زمین است

اینجا زمین است رسم آدمهایش عجیب است

اینجا گم که میشوی

بجای اینکه دنبالت بگردنن

فراموشت میکندد.........


/ 3 نظر / 19 بازدید
لیلا

براستی اینجا زمین است. دستت درد نکنه.

لیلا

براستی اینجا زمین است. دستت درد نکنه.

لیلا

براستی اینجا زمین است. دستت درد نکنه.