هوس...

هوس کرده ام که تو باشی،
من باشم و هیچکس نباشد....
آنگاه داغ ترین آغوشها را از تنت
و شیرین ترین بوسه ها را از لبانت
بیرون میکشیدم
به تلافی تمام روزهایی که میخواهمت و نیستی....


/ 0 نظر / 10 بازدید