هی پسر...

هی پسر!!! که کار امروزت بازی با دل دختراست...
و دیدن اشکاشون حس شاخ بودن بهت میده...
فردا پدر خواهی شد!!!
اشکهای دخترت کمرت را میشکند!

 


/ 14 نظر / 9 بازدید
نمایش نظرات قبلی
عسل

[گل]فوق العاده بود[دست]

عسل

♠ ایـטּ روزهـا دِلـْ را مـیدُزدَنـْد ♠ بَعد کــِہ بــِہ دَردِشاטּ نَخُوردے ♠ جاے صَنـْدوقِ پُسـتــْ آטּ را ♠ دَر سَطـْلِ آشـْغالـ میــے اَنـْدازَنـْد ♠ وَ تو خوبـْـ میدانــے دِلــے کــِہ الـْمثنــے شُد ♠دیگر دلـْ نمــے شود...

عسل

تــَمآم هوآ رآ بو مـے کشم چشم مـےدوزم زل مـے زنم… انگشتم رآ بر لبآטּ زمیـטּ مے گذآرم: ” هــــیس… !مـے خوآهم رد نفس هآیش بـﮧ گوش برسد…! ” امآ…! گوشم درد مـےگیرد از ایـטּ همـﮧ بـے صدآیـے دل تنگـے هآیم را مچالـﮧ مـے کنم و پرت مـے کنم سمت آسمآטּ! دلوآپس تو مـے شوم کـﮧ کجآے قصـﮧ مآטּ سکوت کرده ایـے کـﮧ تو رآ نمـے شنوم

عسل

روزے میــرسَـב بـــے هیــــچ خَبـــَـــرے بــآ کولـــﮧ بــــآر تَنهـــآییـَمــ בَر جـــآده هــآے ایـלּ בنیــآے عَجیـبــــ رآه خــــوآهمــ افتـــــآב مَـــלּ کـــﮧ غَریبـــــمــ چــﮧ فَــــرقے בآرב کجـــــآے ایـــن בنیــــــآ بـآشــــمــ همــه جــــآے جهــــآלּ تنهـــــآیے بــــآ مَـــלּ

کورش

تاحالا عاشق نشدم هربار با کسی دوست شدم همش باعث شادیش میشدم از خندیدنش لذت میبریم موقع خداحافظی هم خیلی راحت کات میدادیم با یه روز خوب نميدونم عاشق بشم واسه عشقم دیگه چه میکنم وب زیبا مطالب زیبا همه چیز اوکی موفق باشی دوست عزیزم[گل]

razie

زن که بـاشـے ... عـاشـق شـوے "چـشـم سـفـیـد" خـطـابـَت مـے کـنـنـد ! راسـت مـے گـویـنـد . . چـشـمـانـَم سـفـیـد شـد بـه جـاده هـایـے کـه.. "تـو" .. مـُسـافـر هـیـچـکـدام نـبـودے

razie

تولد خودتو وبت مباررررررررککککککککککک[ماچ]

razie

همه زندگی یعنی: حس بودنت همین

razie

بعضی ها شبا با عشقشون اس ام اس بازی میکنن تا خوابشون ببره ، بعضی ها هم مث من با چراغ قوه ی موبایلشون نور میندازن تو چشم پشه ها

razie

تقصیر خودم است عشق را به کسانی ارزانی کردم که از زندگی ، جز آب و علف روزانه، نه میفهمند نه میخواهند!