شانس

خوشبخت اگر خار بکارد

از بخت خوشش لاله و ریحان بدر اید

بدبخت اگر مسجدی از اینه سازد

یا سقف فرو ریزد و یا قیله کج اید

/ 0 نظر / 12 بازدید