خداحافظ

 

برو ای خوب من، هم بغض دریا شو، خداحافظ

برو با بی کسی هایت هم آوا شو، خداحافظ

تو را با من نمی خواهم که "ما" معنا کنم دیگر

برو با یک "من" دیگر بمان "ما" شو، خداحافظ…


/ 1 نظر / 35 بازدید
الهام

بی هم همه گم شدیم ، پیدا نشدیم تنها بودیم، فکر تن ها نشدیم سی مرغ یکی شدند و سیمرغ شدند! اندازه ی مرغی من و تو «ما» نشدیم...