دلم هوای خودم را کرده است...

این روزها
بیشتر از هر زمانی
دوست دارم خودم باشم!!
دیگر نه حرص بدست آوردن را دارم
و نه هراس از دست دادن را.....
هرکس مرا میخواهد بخاطر خودم بخواهد
دلم هوای خودم را کرده است...
همین...

/ 1 نظر / 32 بازدید
ان شرلی با موهای زرد

در نگاهت چیزیست که نمی دانم چیست! مثل ارامش بعد از یک غم مثل بوی نم بعد از باران در نگاهت چیریست که نمی دانم! من به ان محتاجم....... آپــــــــــــم جمع کن بیا