بوسه باران

باران بهانه ایست ازجنس حضورتو ،

اگرروزی قطره ای صورتت را بوسید

و گونه هایت گلگون شد به یاد من بیافت ،

 

چراکه ثانیه هایم سخت می گذرد


/ 0 نظر / 23 بازدید