” خوبم … ”

باید بازیگر شوم ،

آرامش را بازی کنم

باز باید خنده را به زور بر لبهایم بنشانم

باز باید مواظب اشک هایم باشم

باز همان تظاهر همیشگی ” خوبم … ” 

 


/ 7 نظر / 37 بازدید
نیلوفر

سلام وبلاگ خیلی خوبی دارین خوشحال میشم به منم سربزنی[گل]

خواهر طوفانی

عیدتون مبارک .[گل]

نیلوفر

ممنون که بهم سرزدین بازم منتظرم[گل]

یه دوست

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶…….. ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶…… ´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶………. ´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´¶¶…….. ´´´´´¶´´´´´¶´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´

nazi

"پادشاه" باش حتی اگر قلمروت به اندازه عرض شانه هایت باشد.

امیررضا

گاهی باید نباشی ... تا بفهمی نبودنت واسه کی مهمه... ؟ اونوقته که می فهمی باید همیشه با کی باشی

yegane

آره گاهی وقتا از تظاهر خسته میشی...