“بیخیآل“

همیشه دقیقآ وقتی پُر از حرفی
وقتی بغض میکُنی
وقتی دآغونی
وقتی دلِت شکسته
دقیقا همین وقتآ
انقدر ح رف دآری که فقط میتونی بگ ی:
“بیخیآل“

 


/ 11 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
Kimiya

مورد داشتیم که پسره با اعتراض تو پیجش نوشته: . . . شما دخترا دیگه شورش رو در آوردین بسه دیگه...تموم کنین این بازی مسخره رو... پنکک زدین...پنکک زدیم(ما پسرا) کرم دور چشم زدین...کرم دور چشم زدیم...... زیرابرو برداشتین...زیر ابرو برداشتیم... دماغتونو عمل کردین...دماغمونو عمل کردیم... پروتز گذاشتین...پروتز گذاشتیم... اما من دیگه روم نمیشه با ساپورت بیام بیرون!!! بالاخره مررررردی گفتن...زنی گفتن!!! اعتراف از این بزرگتر خدایی؟؟؟

Kimiya

گـاه בلـمــ مےـگـیرב گـاه زטּـבگــے ســخـتــــ مےـشـوב گـاه تـטּـهـا , تـטּـهـایـے آرامـشــ مـے آورב گـاه گـذشـتـهـ اذیـتـمـ مـیـکـنـב ایـטּ `گـاه هـا`... گـهـگـاه تـمـامــ روز و شـبــ مـنــ مےـشـو טּـב آטּـوقـت بـغـض گـلـویـم را مـےـگـیـرב ! בرسـت مـثـل هـمےــטּ روزـها ..

عسل

چه سخت است هم پاییز باشد هم ابر باشد ... هم باران هم خیابان ِ خیس باشد امـــــا نه تـــــو باشی نه دستی برای فشردن... نه پایی برای قدم زدن... و نه نگاهـــی برای زل زدن !!!

عسل

تمــــام زندگـــی ام را مــیـــدهـــم کـــه بـــرگردی و هـــمین کـــه بـــرگـــشتی بــگــویم: “دیگر نمی خواهمت گــ ــمــ ــشــ ــو [نیشخند][مغرور]

عسل

بعضی‌ وقتا باید بذاری آدما همینطوری برن ، نه برای اینکه اونا واسه تو با ارزش نیستن . بلکه برای اینکه تو دیگه برای اونا با ارزش نیستی‌!!!! [افسوس]

Kimiya

بعــضی از آدمــــااااااا چینـــی ان ! دستِ خودشــون نیس کِ جنــسشون خـــراااابــــه !!

عسل

اینکه یواشـــکی دلتنـــــگش باشـی خیلــــی بهـــتر از اینه که بهش بگی و هیـــچ جوابـــی نگــــــیری