اگه בوستم בاشتے نمے گشتے . . .

گفت : בوستت בارم


هر چہِ گشتم مثل تو پیـבا نشـב


گفتم : خوب گشتے ؟


گفت : آره


گفتم : اگه בوستم בاشتے نمے گشتے . . .


/ 2 نظر / 155 بازدید
fatemeh

slm/linkii/vebet qashangeeeeeeeeee[گل]

zahra

چه دنیای ست این دنیای مجازی! مجازی است و درعین حال مملو از انسان های واقعی اما…. خنده هامان ، شکلک .. گریه هامان شکلک… وخودمان تنها یک عکس… بی صدا حرف می زنیم..! بی صدا فریاد می زنیم…! بی صدا زار می زنیم …! وبی صدا می شکنیم! گاهی ندیده رفاقت می کنیم….