آرزوی من...

خوابیدن میان دستان تو
بیدار شدن روبه روی چشمان تو
دیدن لبخند هر روزه ی تو
گرفتن دستان گرم تو
سر بر بازوی تو نهادن
سرت را به سینه فشردن
راه رفتن بازو به بازو کنار نگاه تو
این است تنها آرزوی من , رویای همه ی شبهای من

 


/ 5 نظر / 40 بازدید
Island Love

ز من نپرس که چرا پای علاقه ام ایستاده ام! سال هاست با خود تکرار می کنم : عشق با تمام "نرسیدن" هایش شیرین است ...

♠כּﮚےכּ

اشکی که بی دلیل بیاید، اشک دلتنگی نیست، اشک بی کسی است!

narvin(قلب یخی)

تـو چـه مـیفـهـمـی از روزگـارم ….از دلـتـنـگـی ام …گـاهـی بـه خـدا الـتـمـاس مـیـکـنـم …خـوابـت را بـبـیـنـم …مـیـفـهـمـی ؟!!فـــــقــــــط خـــوابــــــت را ...

samira

vayy ashkam dar umad ahmad kheilyyyyyy alii bod mer30[ماچ]