امدنت...

امدنت را یادم نیست بی صدا امدی بی انکه
من بدانم, بی اجازه ماندی بی انکه من بخواهم, اما
اکنون با ذره ذره وجودم ماندنت را تمنا میکنم
مهمان ناخوانده قلبم, بمان که ماندنت را سخت
دوست دارم.

 


/ 3 نظر / 37 بازدید
shahzad

خیلی قشنگ بود[قلب]

ان شرلی

انقد بدم میاد زود زود آپ میکنی!!! خخخخ[نیشخند] شوخی کردم[چشمک] قشنگ بود[خجالت] هی خدا امان از دل عاشق...خخخ[زبان][نیشخند][خنده]

ستایش

خداوندا برای همسایه که نان مرا ربود، نان برای عزیزانی که قلب مرا شکستند، مهربانی برای کسانی که روح مرا آزردند، بخشش و برای خویشتن خویش ، آگاهی و عشق می طلبم . . .