نامه های کهنه ام را مو به مو ازبر کنی . . .

آرزو دارم شبی عاشق شوی

آرزو دارم بفهمی درد را

تلخی برخوردهای سرد را

میرسد روزی که بی من لحظه ها را سرکنی

میرسد روزی که مرگ عشق را باور کنی

میرسد روزی که شبها در کنار عکس من

نامه های کهنه ام را مو به مو ازبر کنی . . ./ 2 نظر / 18 بازدید
مژگان

عاشق شدن حس خوبیه ولی هیچ وقت اون رو برای کسی آرزو نمی کنم

الهام

در نگاهم گفتنی هایم بسوخت... می روم! اما نمی دانم کجا؟!