عشق مجازی

گاهی پای کسی میمانی ....

که نه دیدی اش .... نه میشناسی اش .......

فقط حسش کرده ای .... تجمسمش کرده ای ...

پشت هاله ای از نوشته های مجازی روی پیج مجازی اش ...

که هر روز میخوانی و در جوابش میگویی ....

لایک ....


/ 6 نظر / 7 بازدید
نسیم

[گریه] [قلب] قشنگ بود

هستی

واقعاچه احساسات مسخرهای ماادما داریم..لینکت کردم خواستی بلینک

بهرام

تا عشق تو آمد در قلبم، تو رفتی، تا آمدم بگویم نرو، رفته بودی، تا خواستم فراموشت کنم خودم را فراموش کردم

بهرام

تا عشق تو آمد در قلبم، تو رفتی، تا آمدم بگویم نرو، رفته بودی، تا خواستم فراموشت کنم خودم را فراموش کردم

دادلی

گفته بودی ک چرا محو تماشای منی انچنان مات که یکدم مژه بر هم نزنی مژه بر هم نزنم تا که از دست نرود ناز چشم تو ب قدر مژه بر هم زدنی

سمانه,,,@@@@ ن_

گفته بودی ک چرا محو تماشای منی انچنان مات که یکدم مژه بر هم نزنی مژه بر هم نزنم تا که از دست نرود ناز چشم تو ب قدر مژه بر هم زدنی