دیدن تو...

دلایل بودنم را مــــــــرور میکنم هر روز!
هر روز از تعدادشان کــــــــم میشود!
آخرین باری که شمردمشان
تنها یک دلیل برایم مانده بود..!
آنهــــــــــم دیدن تو بود !!

 

/ 2 نظر / 21 بازدید
امیر

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالی همشون عالی هستن

Island Love

مخاطب خاص که داشته باشی، دیگر فرقی ندارد چه می نویسی. قلم را به دست می گیری کافی است تصورش کنی ... کافی است خاطراتش را ورق بزنی ... کافی است گرمای دستانش را به خاطر آوری ... حتی اگر خنده اش هم در ذهنت مرور شود ، کافی است. بعد شروع به نوشتن میکنی. می نویسی ... آنقدر می نویسی تا به آرامش برسی. و وقتی برمی گردی و به نوشته هایت نگاه می کنی، می بینی تمامشان ، آغشته به حس لطیف با "او" بودن است ...