خدایا ...

خدایا این بند دل ادم کجاست؟!
که بعضی وقتها
با یک اسم..
با یک نگاه..
با حضور یک نفر..
ویا با یک لبخند..
****پاره میشود****

 


/ 36 نظر / 29 بازدید
نمایش نظرات قبلی
scarecrow

باید حسین دم بزند از فضائلت وقتی حسینی است تمام خصائلت تعبیرهای ما همه محدود و نارساست در شرح بیکرانی اوصاف کاملت

scarecrow

الحق که به تو ، نام قمر می آید ای ماه ترین عموی دنیا عباس …

scarecrow

گفت قصد جنگ ندارم ، فقط آب ! باور ندارید ؟ این دو دست باشد پیش شما ، فقط آب ! تیرهایتان به روی دیده ، فقط آب ! و بعد صدای حسین بلند شد ، فقط آه …

scarecrow

باید حسین دم بزند از فضائلت وقتی حسینی است تمام خصائلت تعبیرهای ما همه محدود و نارساست در شرح بیکرانی اوصاف کاملت

scarecrow

الحق که به تو ، نام قمر می آید ای ماه ترین عموی دنیا عباس … .

scarecrow

کَس پیش تو دم ز زور و بازو نزند کو آنکه برابر تو زانو نزند ؟ لب تشنه ز علقمه گذشتی ، آری دریا که به رودخانه ها رو نزند ؟!!!

scarecrow

یاد تو که میافتم ، می افتم !

scarecrow

آب میخواهد چه کار ؟ آب آورش را پس دهید آی مردم ! زود عموی دخترش را پس دهید دست هایش را چرا در زیر پا انداختید ؟ زودتر آن سایه بان خواهرش را پس دهید لشگر بی آبرو ، این آبروریزی بس است مشک یعنی آبروی مادرش را پس دهید

scarecrow

. از علقمه آمدی بگو یاس کجاست ؟ گلواژه عشق و شور و احساس کجاست ؟ دستت به کمر گرفته ای لب بگشا بابا تو بگو عمویم عباس کجاست ؟

scarecrow

خدا به نام عزیزی همیشه حساس است به نام مرد رشیدی که رب الاحساس است صدای زنگ “باب الحسین” در جنت به جان مادر سادات نام عباس است