چه مغرورانه....

مغرورانه اشک ریختیم چه مغرورانه سکوت کردیم

چه مغرورانه التماس کردیم چه مغرورانه از هم گریختیم

غرور هدیه شیطان بود و عشق هدیه خداوند

هدیه شیطان را به هم تقدیم کردیم

هدیه خداوند را از هم پنهان کردیم


/ 1 نظر / 9 بازدید
♠כּﮚےכּ

سیــــــــــر شدم … بسکه سرد و گرم روزگار را چشیدم !