زیستــن بــی تــو...

مــن و تــو

دور از هــم مــی پــوسیــم!


غمــم از وحشــت پــوسیــدن نیســت

غمــم از زیستــن بــی تــو

در ایــن لحظــه ی پُــر دلهــره اســت . . .




موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳٩٢/۱/٢۸ ] [ ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ ] [ احمد ]