دوسِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت دارم...

بعضی ها را هرچقدر هـم که بــــخواهی،

"تــــــــــــــــــمام" نـــــــــــــــــــــمی شوند … !

هــــــــــمش به آغــــــــــوششان بــــــــــدهکار میمانی !

حضورشان"گــــــــــــــــرم" است ؛ سکوتشان خالی مــــــــــیکند دل ِآدم را …

آرامش ِ صـــــــــــــــــــــدایشان را کــــــــــــــــــــم می آوری !

هر دم هر لحظه "کـــــــــــــــــم" مـــــــی آوریشان …

و اینجا مـــــــــــــــــــــــن کـــــــــــــــــم دارمـــــــــــــت ...

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

دوسِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت دارم

 موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
[ ۱۳٩٢/٧/٤ ] [ ۱٢:۱٥ ‎ب.ظ ] [ احمد ]